Ons Dorpshuis

In het mooie wierdedorp Westeremden


Een reactie plaatsen

Sloop van “Ons Dorpshuis” is begonnen

De Westeremders weten het waarschijnlijk wel. Het dorpshuis wordt versterkt, gedeeltelijk gesloopt en er vindt nieuwbouw plaats. De belangrijkste reden hiervoor is de aardbevingsschade. Maar ook bleek uit de recentste dorpsvisie dat de tijden veranderd zijn en dat gebruikerswensen en andere doelgroepen maken dat het tijd is om het gebouw aan te passen.

Vernieuwd dorpshuis
Zo staat er straks een dorpshuis dat toekomst heeft en voorziet in de wensen en behoeften die leven in het dorp. Het bestuur van het dorpshuis heeft een brede multifunctionele ontmoetingsplaats voor ogen, waarin ruimte is voor zowel de jaarlijkse activiteiten als nieuwe initiatieven. Het dorpshuis wordt beter toegankelijk en na de versterking/verbouwing heeft het dorp een sfeervoller en laagdrempelig gebouw dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten.

Financieel
Dit alles wordt financieel mogelijk gemaakt door het versterkingsbudget van de NAM. Daarnaast heeft het bestuur diverse subsidies en donaties binnengehaald. De voornaamste geldverstrekkers zijn o.a. de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, VSB-fonds, Oranjefonds, Fonds Eemsmond en het project ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’. Daarnaast heeft dorpsarchitect Geir Eide een prachtig ontwerp gemaakt van het vernieuwde dorpshuis.

Vrijwilligers
Na alle plannenmakerij en heel veel overleggen met diverse instanties, dorpsgenoten en de naaste buren, is nu het moment aangebroken voor de eerste zichtbare stappen. Met hulp van vele vrijwilligers is het dorpshuis de afgelopen 2 weken leeggehaald.
Een andere belangrijke stap was het aanleggen van een alternatieve weg om het sloopverkeer e.d. te geleiden zonder overlast voor belendende panden. Met toestemming van Henk Helmantel kon deze alternatieve bouwweg via zijn perceel worden gelegd naar de achterzijde van het dorpshuis. De bouwweg is inmiddels klaar voor gebruik.

Het werk kan gelukkig doorgaan.
Ondanks alle beperkingen met betrekking tot het coronavirus is het bestuur van het dorpshuis erin geslaagd om de bovenstaande stappen te kunnen uitvoeren. Gelukkig werkt de bouw vooralsnog zoveel mogelijk door tijdens de coronacrisis, zij het aangepast cf. de landelijke voorschriften. Sloop van het achterste gedeelte van het dorpshuis kan dus gewoon door gaan. Hopelijk blijft dit de komende tijd ook nog zo en loopt het gehele project niet te veel vertraging op.

 


Een reactie plaatsen

Welkom bij Ons Dorpshuis

Ons Dorpshuis Westeremden is de huiskamer van en voor Westeremders. Mooi gelegen, centraal aan het dorpsplein, boven op de eeuwenoude wierde. De oudste delen van het dorpshuis dateren uit de 16e eeuw, daarmee is Ons Dorpshuis het oudste dorpshuis van de provincie Groningen. Westeremders ontmoeten elkaar in het dorpshuis bij vele vaste activiteiten, zoals  de zang, het kaarten, sjoelen en de Zumba. Naast de vaste verenigingsactiviteiten wordt er regelmatig iets georganiseerd voor het hele dorp, voor jong en oud!

Via de website houden we elkaar op de hoogte van wat er ‘boven op het dorp’ op de agenda staat.
Dus kijk regelmatig even op de site, maar wanneer het even kan…
zorg dat je er bij bent!

Zelf organiseren
Wil je zelf iets organiseren in het dorpshuis? Leuk! Er is veel
mogelijk. Vraag er naar bij onze beheerders.